Skip to main content

Phim Video Phật Pháp
phim có nội dung về nhân quả mà
Chùa Tầm Nguyên có cơ duyên được
Ni Sư Hạnh Đoan gữi biếu.
Tuy hình ảnh và âm thanh có kém phẩm chất
nhưng là một lời nhắn nhủ cực mạnh về việc
sát sinh và nhân quả.
Mong rằng phim này sẽ mang lại cho người xem
nói riêng và chúng sanh nói chung nhiều lợi ích.
Nam Mô A Di Äà Phật


Audio/Visual sound, color
Language Vietnamese
Contact Information Thầy Thích Thông Lai 18814 108th Ave SE Renton, WA 98055 425-255-4798 ChuaTamNguyen@yahoo.com www.ChuaTamNguyen.org www.TamNguyenTemple.org


Reviews

Reviewer: Hue Tri - - March 4, 2009
Subject: Phim video Phật pháp của Chùa Tầm Nguyên rất bổ ích
Các phim video trên mạng www.ChuaTamNguyen.org và www.TamNguyenTemple.org của Chùa Tầm Nguyên xem rất hay và rất là bổ ích.
PEOPLE ALSO FOUND
Community Spirituality and Religion
by HueTri@yahoo.com
52
0
0
Community Spirituality and Religion
by HueTri@yahoo.com
180
0
1
( 1 reviews )
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
52
0
0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
6,096
0
0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
29
0
0
Community Spirituality and Religion
by Chua Tam Nguyen
149
0
0
Community Spirituality and Religion
1,999
0
0